• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Ahzab suresi ❭
 • Ahzab 52❭
 • Ahzab Suresi 52. Ayet Meali


  لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا
  Lâ yahıllu leken nisâu min ba’du ve lâ en tebeddele bihinne min ezvâcin ve lev a’cebeke husnuhunne illâ mâ meleket yemînuk(yemînuke), ve kânallâhu alâ kulli şey’in rakîbâ(rakîben).
  Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.

   Türkçesi

   Kökü

   Arapçası

  • değildir
  • لَا
  • helal
  • ح ل ل
  • يَحِلُّ
  • sana
  • لَكَ
  • (başka) kadınlar
  • ن س و
  • النِّسَاءُ
  • مِنْ
  • bundan sonra
  • ب ع د
  • بَعْدُ
  • ve yoktur
  • وَلَا
  • أَنْ
  • değiştirmen
  • ب د ل
  • تَبَدَّلَ
  • bunları
  • بِهِنَّ
  • مِنْ
  • başka eşlerle
  • ز و ج
  • أَزْوَاجٍ
  • şayet
  • وَلَوْ
  • çok hoşuna gitse de
  • ع ج ب
  • أَعْجَبَكَ
  • güzellikleri
  • ح س ن
  • حُسْنُهُنَّ
  • bunun dışındadır
  • إِلَّا
  • مَا
  • bulunanlar (cariyeler)
  • م ل ك
  • مَلَكَتْ
  • elinde
  • ي م ن
  • يَمِينُكَ
  • ve
  • ك و ن
  • وَكَانَ
  • Allah
  • اللَّهُ
  • üzerine
  • عَلَىٰ
  • her
  • ك ل ل
  • كُلِّ
  • şey
  • ش ي ا
  • شَيْءٍ
  • gözetleyicidir
  • ر ق ب
  • رَقِيبًا
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.
 • Diyanet Vakfı: Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler.
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Bundan baska kadinlar sana helâl olmaz. Bunlari baska eslerle degistirmek de olmaz. Isterse güzellikleri hosuna gitsin. Ancak sahip oldugun cariyen baska. Allah her seye gözcü bulunuyor.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü bulunmaktadır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor.
 • Ali Fikri Yavuz: (Dünya süsünü terkedib seni seçen ve dokuz kimseden ibaret olan) bu zevcelerden sonra, başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunlardan boşayıb da yerlerine başkalarını almak da olmaz; güzellikleri hoşuna gitse bile... Ancak mülkiyetine geçen cariye müstesnadır, (bu helâldir). Allah her şeye gözcü bulunuyor.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Bundan başka kadınlar sana halâl olmaz, bunları başka zevcelere değiştirmek de olmaz, isterse husünleri çok hoşuna gitsin, meğer ki milki yemînin ola, Allah her şeye gözcü bulunuyor
 • Fizilal-il Kuran: Ey Muhammed! Bundan sonra artık sana başka kadınlarla evlenmen, bunları başka eşlerle değiştirmen, güzellikle hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç, Allah her şeyi gözetleyicidir.
 • Hasan Basri Çantay: Bundan sonra kadınlar (ı alman) ve bunları her hangi zevcelerle değişdirmen, güzellikleri hoşuna gitse de, sana halâl olmaz. Sağ elinin mâlik olduğu (cariyeler) müstesna. Allah her şey´e hakkiyle nigehbandır.
 • İbni Kesir: Bundan sonra artık sana kadınlarla evlenmek ve güzellikleri hoşuna gitse de sağ elinin malik olduklarının dışında hiç birini başka bir eşle değiş tirmek helal değildir. Allah; her şeyi murakabe edendir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Bundan sonra sana (başka) kadınlar helâl olmaz ve bunları başka zevceler ile değiştirmek de helâl olmaz, velev ki, güzelilkleri pek hoşuna gidecek olsun. Ancak sağ elinin malik olduğu müstesna. Ve Allah her şey üzerine nazir olmuştur.
 • Tefhim-ul Kuran: Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz. Ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.
 • Kuran Yolu: Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz. Ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.
 • Kuran Yolu Tefsiri: (50-52) “Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın” ifadesinden maksat, çeşitli yorumlar arasından bizim tercih ettiğimize göre, beraber kalma süresinin eşit olması mecburiyetinin (kasm) kaldırılmasıdır. Bu izne rağmen Hz. Peygamber, eşlerini incitmemek için eşitliğe riayet etmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 33/7; Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, III, 1569). Eşleri de ona olan saygı ve sevgileri sebebiyle, boşayabileceğini ima ettiğinde dünyaları yıkılmış, yanlarında eşit kalmaya riayet etmese de, dünya nimet ve ziynetlerinden kendilerini mahrum etse de onun eşi olmayı tercih etmişler, buna razı ve bununla mutlu olmuşlardır.

  Kaynak: Kur`an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 396

 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat