• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Murselat  suresi ❭
 • Diyanet Vakfı ❭
 • Murselat  suresi ❭
 • Murselat  Suresi Türkçe Meali


 • Murselat  1: Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;
 • Murselat  2: Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara;
 • Murselat  3: (Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;
 • Murselat  4: (Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara;
 • Murselat  5: (5-6) (Allah´a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere;
 • Murselat  6: (5-6) (Allah´a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere;
 • Murselat  7: Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!
 • Murselat  8: (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).
 • Murselat  9: (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).
 • Murselat  10: (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).
 • Murselat  11: (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).
 • Murselat  12: (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir?
 • Murselat  13: Ayırım gününe.
 • Murselat  14: (Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin!
 • Murselat  15: O gün (Peygamber´i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  16: Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?
 • Murselat  17: Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.
 • Murselat  18: İşte biz suçlulara böyle yaparız!
 • Murselat  19: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  20: (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?
 • Murselat  21: (21-22) İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
 • Murselat  22: (21-22) İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
 • Murselat  23: Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür!
 • Murselat  24: O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  25: (25-26) Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?
 • Murselat  26: (25-26) Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?
 • Murselat  27: Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik.
 • Murselat  28: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  29: (İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin!
 • Murselat  30: (30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.
 • Murselat  31: (30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.
 • Murselat  32: O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.
 • Murselat  33: Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.
 • Murselat  34: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  35: Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür.
 • Murselat  36: Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.
 • Murselat  37: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  38: (O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.
 • Murselat  39: (Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi!
 • Murselat  40: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  41: (41-42) Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.
 • Murselat  42: (41-42) Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.
 • Murselat  43: (Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir).
 • Murselat  44: İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.
 • Murselat  45: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  46: (Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz!
 • Murselat  47: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  48: Onlar, kendilerine: «Allah´ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler.
 • Murselat  49: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Murselat  50: Onlar artık bundan (Kur´an´dan) sonra hangi söze inanacaklar.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat