• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Muddessir  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Muddessir  suresi ❭
 • Muddessir  Suresi Türkçe Meali


 • Muddessir  1: Ey örtüye bürünen;
 • Muddessir  2: Kalk ve uyar.
 • Muddessir  3: Rabbını da tekbir et.
 • Muddessir  4: Elbiselerini temiz tut.
 • Muddessir  5: Kötü şeylerden ise sakın.
 • Muddessir  6: Çok görerek başa kakma.
 • Muddessir  7: Rabbın için sabret.
 • Muddessir  8: Sur´a üflendiğinde;
 • Muddessir  9: İşte o gün, zorlu bir gündür.
 • Muddessir  10: Kafirler için hiç de kolay değildir.
 • Muddessir  11: Bırak Beni ve yarattıklarımı tek başına.
 • Muddessir  12: Kendisine bol bol mal verdiğimi,
 • Muddessir  13: Görülen oğullar verdiğimi,
 • Muddessir  14: Ve onun için yaydıkça yaydığımı.
 • Muddessir  15: Sonra daha da artırmamı umar o.
 • Muddessir  16: Hayır; çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.
 • Muddessir  17: Ben; onu sarp bir yokuşa sardıracağım.
 • Muddessir  18: Doğrusu o, düşündü ve ölçüp biçti.
 • Muddessir  19: Canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti.
 • Muddessir  20: Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti.
 • Muddessir  21: Sonra baktı.
 • Muddessir  22: Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.
 • Muddessir  23: Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı.
 • Muddessir  24: Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.
 • Muddessir  25: Bu; ancak bir insan sözüdür.
 • Muddessir  26: Ben, onu Sekar´a yaslayacağım.
 • Muddessir  27: Sekar´ın ne olduğunu bilir misin sen?
 • Muddessir  28: O, ne geri bırakır, ne de azabdan vazgeçer.
 • Muddessir  29: Deriyi kavurandır.
 • Muddessir  30: Onun üzerinde ondokuz vardır.
 • Muddessir  31: Cehennem bekçilerini yalnız meleklerden kıldık. Onların sayılarını da ancak küfretmiş olanlar için bir fitne kıldık. Ki kendilerine kitab verilmiş olanlar, kesin bilgi sahibi olsunlar. İman edenlerin de imanları artsın. Kendilerine kitab verilmiş olanlar ve mü´minler kuşkuya düşmesinler. Bir de kalblerinde hastalık bulunanlarla kafirler: Bununla Allah neyi kasdetmiş? desinler. İşte böyle Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Rabbının ordularını ancak kendisi bilir. Bu, ancak insanlara bir öğüttür.
 • Muddessir  32: Hayır, andolsun aya,
 • Muddessir  33: Dönüp geldiğinde geceye,
 • Muddessir  34: Ağardığında sabaha,
 • Muddessir  35: Muhakkak ki o, büyüklerden biridir.
 • Muddessir  36: İnsanlar için uyarıcıdır.
 • Muddessir  37: İçinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyenler için.
 • Muddessir  38: Her nefis kazandığı ile bağlıdır.
 • Muddessir  39: Ancak sağcılar müstesna.
 • Muddessir  40: Cennetlerdedirler. Sorarlar,
 • Muddessir  41: Suçlulara;
 • Muddessir  42: Nedir sizi Sekar´a sürükleyen?
 • Muddessir  43: Derler ki: Biz, namaz kılanlardan değildik,
 • Muddessir  44: Yoksulu doyurmazdık,
 • Muddessir  45: Dalanlarla birlikte biz de dalardık,
 • Muddessir  46: Ve din gününü yalanlardık.
 • Muddessir  47: Nihayet ölüm bize gelip çattı.
 • Muddessir  48: Artık onlara, şefaatçıların şefaatı fayda vermez.
 • Muddessir  49: O halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
 • Muddessir  50: Ürkek yaban eşekleri gibi;
 • Muddessir  51: Ürkmüş olan, arslandan.
 • Muddessir  52: Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
 • Muddessir  53: Hayır, doğrusu onlar, ahiretten korkmuyorlar.
 • Muddessir  54: Hayır, muhakkak ki o, bir öğüttür.
 • Muddessir  55: Kim isterse; ondan öğüt alır.
 • Muddessir  56: Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya ehildir, mağfirete ehildir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat