• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Anadolu'nun bir çok yerlerinde cuma geceleri yatsı namazını müteakip camide nikah tazeleme adeti vardır. Bunun İslam'da yeri var mıdır?


  Anadolu`nun bir çok yerinde yapılan nikah tazeleme merasiminde getirilen tevbe ve istiğfar iyi bir şey sayılır. Fakat nikah tazeleme meselesi iki yönden şer`an uygun düşmez:

  1- Nikah tazeleme bir nikah kıyılması olduğuna göre kocanın bizzat veya vekil ile kıyılmasında bulunması gerektiği gibi hanımın da bulunması gerekir. Koca hanımın vekaletini alırsa yine kafi gelir. Halbuki nikah tazelenmesinde bulunan cemaatın kahir ekseriyeti, hanımın vekaletini almadan nikah tazelemesini yapıyor.

  2- Nikahın kıyılmasında akd siğasını işitecek iki şahidin bulunması gerektiği halde camide yapılan nikah tazelemesinde herkes imamı ta`kip edip sözünü söylemekle meşgul olduğundan hiç kimse başkasının sözünü işitmez ve böylece şer`i nikah yapılmamış olur.

  Vaktin Çağrısı
  Mevlid Kandili
  Güncel
  Dini Hayat