• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Bır kımse evını mesela bır mılyon lıraya satar ve parasını almadan önce yüzde yırmı nısbetınde parada develüasyon olursa bu


  BİR KİMSE EVİNİ MESELA BİR MİLYON LİRAYA SATAR VE PARASINI ALMADAN ÖNCE YÜZDE YİRMİ NİSBETİNDE PARADA DEVELÜASYON OLURSA BU ALIŞVERİŞİN DURUMU NASIL OLUR?

  Bir ülkede altın ve gümüş değil, kağıt veya tunç para tedavülde bulunursa onunla alışveriş yapmak tabidir. Fakat soruda zikredilen durum vaki olursa yani birisi mesela evini bir milyon liraya satar ve parasını almadan evvel yüzde yirmi nisbetinde develüasyon olursa İmam-ı A``am`` göre her ne kadar bedel değer kaybedip, bir milyon, sekizyüzbin hükmüne iniyorsa da alışveriş sahihtir ve satıcı bir milyondan başka bir şey de hak etmez. Şafii mezhebi de böyledir (al-Havi). Ebu Yusuf`a göre ise, alışveriş vaki olduğu günde bir milyon liranın değeri ne ise evi satan da o kadar hak eder, müfta bih bu kavldir (Resail İbn Abidin). Ama misalimizde para yürürlükten kaldırırlırsa İmam-ı A`zam`a göre alışveriş batıl olur. İmameyn`e göre batıl olmaz. Ama Ebu Yusuf`e göre alış-veriş vaki olduğu gündeki kıymetine ise onu hak eder. Muhammed` göre, yürürlükten kaldırdığı günün son anında değeri ne ise onu hak eder (İbn Abidin).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat