• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Hutbe türkçe olarak okunmaktadır. arapçadan başka bir dil ile hutbe okumak caiz midir?


  HUTBE TÜRKÇE OLARAK OKUNMAKTADIR. ARAPÇADAN BAŞKA BİR DİL İLE HUTBE OKUMAK CAİZ MİDİR?

  Hanefi mezhebine göre Hutbenin bir tek rüknü vardır. O da Allah`ı zikretmektir. Zikrullah olduğu zaman hutbe sahih sayılır. Buna göre Hanefi mezhebinde hutbenin Arapça ile okunması şart değildir. Şafii mezhebine göre ise hutbenin beş rüknü var:

  1- Her iki hutbede Allah`a hamd etmek,

  2- Her iki hutbede Peygamber`e salavat-ı şerife getirmek,

  3- Her iki hutbede takvayı tavsiye temek,

  4- İki hutbenin birisinde ayet okumak,

  5- Son hutbede seslice Müminlere dua etmek.

  Bu beş rüknün Arapça olarak okunması ve kırk kişinin işitmesi lazımdır. Bu beş rüknün dışında, aradaki öğüt ve nasihatın herhangi bir lisan ile yapılmasında beis yoktur.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat