• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • İslam dini, kadına aile ve toplum içinde nasıl bir yer tayin etmiştir? Erkeğin yanında yeri nedir?


  İslam dini, kadına aile ve toplum içinde nasıl bir yer tayin etmiştir? Erkeğin yanında yeri nedir?

  İslam dini, aile ve toplum içinde kadına iyi yer veriyor. İnsanlık yönünden erkek ile kadın arasında fark gözetmiyor, erkeğe verdiğ önemi kadına da veriyor. Bu hususta Kur`an-ı kerim şöyle buyuruyor: "Ey insanlar sizleri bir tek nefisten yaratan Rabbinizden sakınınız" (Nisa).

  Diğer bir ayette de şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ben içinizden gerek erkek, gerek kadın, bir hayır işledığını boşa çıkarmam hep birbirinizdensiniz" (Al-İ İmran).

  Peygamber (as) de şöyle buyuruyor: Kadınlar erkeklerin denkleridir.

  Kız çocuğuna eş ve analık özellikleri açısından büyük bir değer verip ikramda bulunuyor. . Peygamber (sav) kız çocuğu olarak kadının gördüğü ikramla ilgili şöyle buyuruyor: "Herhangi bir kimsenin bir kız çocuğu olsa, o da onu güzelce öğretip eğitse kendisi için cehenneme karşı siper olacaktır" (Ebu Davud, Tirmizi).

  Cenab-ı Allah, eş olarak kadına yapılan ikramlarla ilgili şöyle buyuruyor: Yine onun ayetlerindendir ki sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye cinsinizden eşler yaratmıştır (Rum).

  Peygamber (as) de şöyle buyuruyor: "Dünyada faydalanılan şeylerin en iyisi, saliha bir eştir. Kendisine baktığında seni sevindirir, gıyabında da mal ve namusunu korur" (Müslim, Buhari).

  Cenab-ı Allah, ana olarak kadına yapılan ikramla ilgilii olarak şöyle buyuruyor: "Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik; anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu" (Ahkaf).

  Bununla ilgili olarak Hadiste de şu varid olmuştur:

  Bir gün birisi peygamber (sav)`e gelip dedi ki:

  Herkesten ziyade kim benim sohbetimi hak eder.

  Peygamber (as):

  Anan.

  Sonra kim?

  Anan.

  Sonra kim?

  Anan.

  Sonra kim?

  Baban, dedi.

  Görüldüğü gibi Peygamber, babayı bir defa söylerken anayı üç defa söz konusu ediyor.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat