• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir davranışta bulunsa üzerıne ne gibi şeyler terettüp eder


  KÜFRÜ GEREKTİREN BİR SÖZ SÖYLER VEYA BİR DAVRANIŞTA BULUNSA ÜZERİNE NE GİBİ ŞEYLER TERETTÜP EDER?

  Te`vili mümkün olmayıp (Allah`ı Resulüllah`ı seb etmek gibi) Küfrü gerektiren bir söz söyleyen veya davranışta bulunan kimse iman halkasını boynundan çıkarıp attığından mürted olur. Hanefi mezhebine göre bütün salih amelleri tok olduğu gibi eşi de kendisinden baine olur. İrtidada devam ettiği takdirde hiç bir müslümana varis olamıyacağı gibi hiç bir müslüman da kendisine vaaris olamıyacaktır. Mal serveti ne varsa beytülmale intikal edecektir. Ama tekrar kelime-i tevhidi getirip İslam`a dönerse hacca gitmiş ise yeniden hacca gitmesi lazım olduğu gibi kendisinden baine olan eşi muvafakat ederse nikahı tazelemesi de lazımdır. Şafii mezhebine göre ise irtidada vesile olan mürtedin söz ve davranışından sonra zevceşinin iddeti esnasında İslam`a döndüğü takdirde nikahına bir halel gelmez ama iddet bittikten sonra İslam`a dönüş yapyrsa zevcesi kendisinden baine olur. Ama te`vili mümkün olan bir söz söyleyen veya davranışta bulunan kimsenin küfrü kesin olmadığından eşi kendinden baine olmaz. Fakat nedamet getirip tevbe etmesi ve Hanefi mezhebine göre de ihtiyaten nikahını tazelemesi lazımdır.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat