• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Mekke ve kahire gibi yerlerde hutbe ve cuma namazı radyodan verilmekte ve uzaklarda dinlenmektedir.


  MEKKE VE KAHİRE GİBİ YERLERDE HUTBE VE CUMA NAMAZI RADYODAN VERİLMEKTE VE UZAKLARDA DİNLENMEKTEDİR. UZAKTA DİNLEYENLER RADYODAN NAKLEDİLEN NAMAZA İKTİDA EDEBİLİRLER Mİ?

  Radyodan nakledilen namaza iktida etmek caiz değildir. Çünkü İmam ile me`mumün yerleri hakikaten veya hükmen bir olmalıdır. Binaenaleyh İmam ile Me`mum arasında veya me`mum ile öndeki saf arasındaki mesafe mescid dışında olduğu takdirde bir saf bağlanacak kadar veya daha fazla geniş olursa iktida sahih değildir. Amma saf bağlanacak kadar boş yer bulunmaz cemaat çoğalıp geniş yer kaplarsa mesafe ne kadar uzak olursa olsun beis yoktur.

  Şafii mezhebinde cemaat camiide değil, kırda olursa me`mum ile imam veya me`mum ile öndeki saf arasındaki mesafe –boşluk- üçyüz arşından fazla olursa iktida sahih değildir. Biaenaleyh her iki mezhebde de radyodan nakledilen namazsa iktida sahih değildir. Fakat, cami büyük olduğundan, imamın sesini daha fazla yükseltmek ve cemaata duyurmak maksadıyla hoparlör kullanmakta beis yoktur. Çünkü cemaat birbirine bitişik ve birbirini görmektedir. İmamın sesini duymazsa da iktida etmek sahihdir.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat