• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Meşru olmayan bir servet elde ederek birşey satın alırsa satın aldıgı şey mübah sayılır mı


  MEŞRU OLMAYAN BİR SERVET ELDE EDEREK BİRŞEY SATIN ALIRSA SATIN ALDIĞI ŞEY MÜBAH SAYILIR MI?

  Bir kimse meşru olmayan bir servet elde ederek birşey satın alırsa yapılan bu muamelede 5 ihtimal vardır.

  1) Müşteri önce helal olmayan elindeki parayı satıcıya teslim ediyor, bilahare onunla o nesneyi satın aıyor.

  2) Müşteri elindeki helal olmayan para mukabılinde bir nesne satın alıyor, bilahare aynı parayı teslim ediyor.

  3) Müşteri elindeki helal olmayan para mukabilinde bir şey satın alıyor bilahare başka bir para teslim ediyor.

  4) Müşteri parayı tayin etmeden birşey satın alıyor bialahare helal olmayan para teslim ediyor.

  5) Müşteri helal bir para mukabılinde birşey satın alıyor fakat helal olmayan bir para teslim ediyor.

  Ebu Nasr ile Ebu el-Leys diyor ki birinci ihtimal müstesna hepsinde satın alınan şey mübahtır. Yemesinde bir sakınca yoktur. Birinci ihtimalde ise satın aldığı şeyi tasadduk etmesi gerekir. Kerhi ise birinci ve ikinci ihtimallerde helal değildir, onu tasadduk etmesi gerekir. Kalan ihtimallerde ise helaldır. Ebubekir de bütün ihtimallerde haramdır, onu tasadduk etmesi gerekir diyor. Ama bunun sözü zayıf kabul ediliyor.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat