• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Namazı kazaya bırakmak - namaz bile bile kazaya bırakılır mı?


  NAMAZI KAZAYA BIRAKMAK - NAMAZ BİLE BİLE KAZAYA BIRAKILIR MI?

  Namazı bile bile ve özürsüz olarak terketmek en büyük günahlardandır. Zaten Imam Zehebî büyük günahları anlattığı müstakil kitabında, namazı terketmeyi dördüncü olarak sayar. (35 Zehebî, Kitâbu`I-Kebâir 18 vd. ) Rasûlüllah Efendimizin namazı "dinin direği" (36 Adı geçen hadis ve benzerleri için bk. Hindî Vll/284 ‚ ) olarak nitelemesi, onun değerini anlatan en veciz ifadedir. Kur`ân-ı Kerim`de namazdan "iman" diye sözedilmiştir. (37 Bâkara (2) 143) Bu yüzden bir müslüman namazını bile bile terkedemez. Ancak terkederse Hanefiler yine de kâfir olmadığı gürüşündedirler. Elverir ki inkâr ederek ve hafife alarak terketmiş olmasın. Fakat namazı bile bile terkedenin kâfir olacağını söyleyenler de vardır.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat