• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Ölünün kırkıncı veya elli ikincı gecesi münasbetiyle merasim tertip edilip sadaka verilir. islam dininde bunun yeri var mıdır?


  ÖLÜNÜN KIRKINCI VEYA ELLİ İKİNCİ GECESİ MÜNASBETİYLE MERASİM TERTİP EDİLİP SADAKA VERİLİR. İSLAM DİNİNDE BUNUN YERİ VAR MIDIR?

  Ölünün kırkıncı ve elliikinci gecesi ile ilgili hiç bir şey varid olmamıştır. Böyle geceler için özel merasim tertip etmek doğru değildir. Cahil halkın uydurduğu bir bid`attır. Meyyit için dua ve tasadduk etmek her zaman iyidir. Şu veya bu geceye tahsis edilmez.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat