• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Şehvet ile kayın validesinin elini tutarsa eşı ona ebediyen haram olur diye söyleniyor


  ŞEHVET İLE KAYIN VALİDESİNİN ELİNİ TUTARSA EŞİ ONA EBEDİYEN HARAM OLUR DİYE SÖYLENİYOR. BUNUN ASLI VAR MIDIR?

  Bir kimse kayın validesinin elini tutar veya sıkarsa ve bu sebeple ikisinin veya birisinin şehvet hissi doğarsa Hanefi mezhebine göre zevcesi kendisine ebediyen haram olup, nikahı gider (Mecma`u`l-Enhur). Şafii mezheine göre ise büyük bir vebal terettüp etmekle berabe nikaha bir halel gelmez.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat