• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Tırnaklarımızın altında kir toplanıyor, abdest aldıgımız veya yıkandıgımız halde yine kir yerinde kalıyor. bu durumda abdest ve gusülümüz sahih midir?


  TIRNAKLARIMIZIN ALTINDA KİR TOPLANIYOR, ABDEST ALDIĞIMIZ VEYA YIKANDIĞIMIZ HALDE YİNE KİR YERİNDE KALIYOR. BU DURUMDA ABDEST VE GUSÜLÜMÜZ SAHİH MİDİR?

  Tırnakları kesmek sünnettir diyen olduğu gibi vaciptir diyen de olmuştur. Hanefi alimlerinin kaydettiklerine göre tırnak ve bıyık gibi bedende kesilmesi matlup olan şeyleri kırk günden fazla bırakmak caiz değildir. Böyle bir müddet ihmal eden kimse cezaya müstehak olur. Şafii alimlerinin görüşlerine göre de tırnak ve benzeri şeyleri kesmek sünnettir, vacip değildir.

  Kesilmesi ister vacip ister sünnet olsun, altında kir ve toprağın bulunması abdestin sıhhatine mani değildir. Yalnız hamur, mum ve benzeri bir şey olursa manidir. Peygamber (sav) tırnakların kesilmesini emreder, ama namazın iadesini emretmezdi. Tırnakların altındaki kir abdestin sıhhatine mani olsaydı mutlaka o halde kılınan namazın iadesini emredecekti.

  Kurret el-Ayn kitabının ifade ettiğine göre ter veya bedenden doğan bir şey kılları üzerine veya vücudun herhangi bir yerine yapışıp kalırsa, abdest ve gusül de zail olmazsa bedenden bir cüz gibi sayılır. Gusle mani değildir. Ama vücuttan doğan değil, toz ve toprak gibi bir şey birikirse mani olur.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat