• Home Page
  • Quran in English
  • Muhammad Habib Shakir
  • At Tawbah (The Repentance)


  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 1.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 2.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 3.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 4.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 5.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 6.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 7.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 8.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 9.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 10.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 11.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 12.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 13.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 14.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 15.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 16.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 17.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 18.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 19.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 20.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 21.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 22.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 23.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 24.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 25.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 26.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 27.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 28.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 29.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 30.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 31.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 32.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 33.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 34.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 35.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 36.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 37.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 38.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 39.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 40.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 41.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 42.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 43.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 44.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 45.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 46.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 47.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 48.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 49.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 50.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 51.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 52.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 53.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 54.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 55.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 56.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 57.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 58.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 59.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 60.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 61.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 62.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 63.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 64.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 65.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 66.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 67.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 68.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 69.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 70.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 71.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 72.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 73.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 74.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 75.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 76.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 77.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 78.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 79.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 80.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 81.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 82.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 83.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 84.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 85.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 86.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 87.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 88.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 89.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 90.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 91.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 92.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 93.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 94.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 95.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 96.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 97.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 98.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 99.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 100.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 101.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 102.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 103.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 104.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 105.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 106.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 107.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 108.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 109.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 110.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 111.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 112.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 113.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 114.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 115.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 116.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 117.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 118.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 119.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 120.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 121.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 122.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 123.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 124.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 125.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 126.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 127.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 128.
  • Surah At Tawbah (The Repentance) Ayat, 129.