• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Rahmân  Suresi Türkçe Meali


 • Rahmân  1: Rahmân (çok merhametli olan Allah)
 • Rahmân  2: Kurân´ı öğretti.
 • Rahmân  3: İnsanı yarattı.
 • Rahmân  4: Ona beyanı öğretti.
 • Rahmân  5: Güneş de ay da bir hesab iledir.
 • Rahmân  6: Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
 • Rahmân  7: Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
 • Rahmân  8: Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
 • Rahmân  9: Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
 • Rahmân  10: (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.
 • Rahmân  11: Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 • Rahmân  12: Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 • Rahmân  13: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  14: Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
 • Rahmân  15: Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
 • Rahmân  16: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  17: (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 • Rahmân  18: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  19: (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
 • Rahmân  20: Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
 • Rahmân  21: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  22: İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 • Rahmân  23: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  24: Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.
 • Rahmân  25: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  26: Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
 • Rahmân  27: Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.
 • Rahmân  28: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  29: Göklerde ve yerde bulunanlar, O´ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.
 • Rahmân  30: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  31: Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.
 • Rahmân  32: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  33: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah´ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.
 • Rahmân  34: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  35: Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
 • Rahmân  36: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
 • Rahmân  37: Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
 • Rahmân  38: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  39: İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.
 • Rahmân  40: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  41: Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.
 • Rahmân  42: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  43: İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.
 • Rahmân  44: Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 • Rahmân  45: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  46: Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
 • Rahmân  47: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  48: İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
 • Rahmân  49: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  50: İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 • Rahmân  51: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  52: İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.
 • Rahmân  53: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  54: Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
 • Rahmân  55: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  56: Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 • Rahmân  57: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  58: Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
 • Rahmân  59: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  60: İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
 • Rahmân  61: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  62: Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 • Rahmân  63: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  64: (Bu cennetler) yemyeşildirler.
 • Rahmân  65: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  66: İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.
 • Rahmân  67: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  68: İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.
 • Rahmân  69: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  70: İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 • Rahmân  71: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  72: Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
 • Rahmân  73: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  74: Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 • Rahmân  75: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  76: Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
 • Rahmân  77: Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • Rahmân  78: Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat