Şafi mezhebinde namaz nasıl kılınır (Namaz hocası)

Şafi mezhebine göre hazırlanmış pratik namaz tabloları

 • Şafi Mezhebine Göre Sabah Namazının İki Rekat Sünneti
 • Şafi Mezhebine Göre Sabah Namazının İki Rekat Farzı

 • Şafi Mezhebine Göre Öğle Namazının Dört Rekat Sünneti
 • Şafi Mezhebine Göre Öğle Namazının Dört Rekat Farzı
 • Şafi Mezhebine Göre Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti

 • Şafi Mezhebine Göre İkindi Namazının Dört Rekat Sünneti
 • Şafi Mezhebine Göre ikindi Namazının Dört Rekat Farzı

 • Şafi Mezhebine Göre Akşam Namazının Üç Rekat Farzı
 • Şafi Mezhebine Göre Akşam Namazının İki Rekat Sünneti

 • Şafi Mezhebine Göre Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı
 • Şafi Mezhebine Göre Yatsı Namazının İki Rekat Sünneti

 • Şafi Mezhebine Göre Vitir Namazının Kılınışı

 • Şafi mezhebine göre namaz duaları
 • Nasıl kılınır?

  Ayakta; başparmak, kulak memesinin hizasına gelecek şekilde eller, kıbleye karşı açık tutularak kaldırılır ve niyet etmekle beraber “Allahu ekber” diyerek tekbir getirilir ve eller göğsün altında, göbeğin az yukarısında hafif sola doğru bağlanır.

  Sonra Euzü-Besmele çekmeden, “Veccehtu” duası okunur. Euzü-Besmele çektikten sonra okunmaz.

  Sonra Euzü-Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Besmele, Fatihadan bir ayettir. Onu okumak da farzdır. Cemaatle kılınsın, yalnız kılınsın; bütün namazlarda Fatihanın tamamını okumak farzdır.

  Sonra, bir sure veya ayet okunur. Birinci rekâtta okunan surenin ikinci rekâtta okunan sureden uzun olması ve Kur’an-ı kerimde, sıra bakımından ondan önce olması sünnettir. Sure, sadece ilk iki rekâtte okunur.

  Sonra eller kaldırılır ve tekbir getirilerek rüku’a varılır. Rüku’da, sırt, boyun ve baş aynı hizada tutulur. Dizler kırılmadan bacaklar düz tutulur. Dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rüku’da üç kere, “Subhane Rabbiyel azim ve bihamdihi...” denir.

  Sonra yine eller kaldırılarak itidal yapılır. Yani, “semiallahu limen hamideh...” diyerek doğrulmaya başlanır. Tam olarak doğrulunca “Rabbena lekel hamdu...” denir.

  Sonra tekbir getirilir ve secdeye varılır. Şu 7 uzuv üzerinde secde edilir. Bunlar: Alın, burun, iki diz, iki avucun içi ve iki ayağın parmaklarının içleri. Önce dizler, sonra eller sonra da alın ve burun yere konur. Secdede üç defa “Subhane Rabbiyel a’la ve bihamdihi...” denir. Sonra tekbir getirilerek baş secdeden kaldırılır ve oturulur. İki secde arasında: “Rabbiğfir li verhamni...” okunur. Buna, “el-culusu beynes-secdeteyn” (iki secde arasındaki oturuş,) denir. Sonra ikinci kere aynı şekilde tekbir getirilerek secde edilir.

  Sonra tekbir getirilerek ikinci secdeden kalkılıp, az oturulur, buna da “Cülus-ul-istiraha” (istirahat oturuşu,) denir.

  Sonra ayağa kalkılır. İkinci rekâtte Fatiha ve sure okunur. Rüku ve secdeler yapılır ve oturulur. Bu oturuşta birinci Tehiyyat okunur ve üçüncü rekâte kalkılır. Üçüncü rekâte kalkarken eller kaldırılır. Son iki rekâtte sadece Fatiha okunur, sure okunmaz.

  Son rekâtte, otururken son Tahiyyat okunur. Tahiyyatta; salevat-ı şerifeyi “Allahumme salli ala Muhammed”e kadar okumak farz, kalanını okumak sünnettir.

  Sonra; önce sağa, sonra da sola selam verilir. Bütün oturuşlarda sağ ayak dikilir ve sol ayak yatırılarak üstünde oturulur. Bu oturuşa “İftiraş” denir. Sadece son oturuşta, sağ ayak dikilir ve sol ayak, sağ ayağın altından çıkarılır. Bu oturuşa da “teverrük” denir.

  Sabah namazının son rekâtinde rükûdan kalktıktan sonra, eller kaldırılarak kunut okunur. Kunut, ayrıca Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren ayın sonuna kadarki vitir namazlarının son rekâtlarında de okunur.

  Namazdan sonra zikir ve dua

  Selamdan sonra, 3 kere: “Estağfirullah-el-azim-ellezi la ilahe illa huvel-Hayyel-Kayyume ve etubu ileyhi” denir.

  Meali: (Büyük, kendisinden başka ilah olmayan, her zaman diri olan ve her şeyi ayakta tutan Allah’tan günahlarımın bağışlanmasını diliyorum ve O’na tevbe ediyorum (yani bütün günahlardan yüz çevirip O’na dönüyorum.])

  Ardından: “Allahümme entes-Selamu ve minkes-selamu tebarekte ve tealeyte ya Zel-celali vel-ikrami,” denir. (Allah’ım! Sen, Selam’sın, selamet sendendir. Sen çok büyüksün, hayrın ve bereketin çoktur, sen çok yücesin, büyüklük ve ikram sahibisin.)

  Ve Ayet-ül-kürsi okunur.

  Sonra sırayla 33’er defa: “Subhanallahi” , (Allah, bütün kusurlardan münezzehtir) “El-Hamdu lillahi” , (Allah’a hamd olsun) “Allahu ekber” (Allah en büyüktür) okunur.

  Yüzüncü defa: “La ilahe illellahü vahdehu la şerike lehu lehulmulku ve lehül-hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir.”

  Meali: (Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur ve O’nun herşeye gücü yeter.)

  “Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaimi magfiretike ves-selamete min kulli ismin vel-ganimete min kulli birrin vel-fevze bil-cenneti ven-necate minen-nari Allahumme inni euzu bike minel-hemmi vel-huzni ve euzu bike minel-aczi vel-keseli ve euzu bike minel-buhli vel-cubni vel-feşeli ve min galebetit-deyni ve kahrir-ricali.”

  Meali: (Allah’ım! Şüphesiz ben senden; rahmetinin muciblerini ve bağışlamanın azimelerini, bütün günahlardan salim kalmayı, her çeşit hayrı, Cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı diliyorum. Allah’ım! Keder ve üzüntüden sana sığınırım, acizlik ve tembellikten sana sığınırım, cimrilik, korkaklık, başarısızlık, borç altında ezilmek ve erkeklerin kahrından sana ağınırım.)

  Münferid de, me’mum [imama uyan] da imam da; duayı gizli yapar. Ancak hazır olanların öğrenmesi için, onlar öğreninceye kadar, aşikâre okunabilir. İmam, zikir ve dua esnasında; solunu mihraba sağını da cemaate çevirerek yüzünü onlara çevirir.

  Sonra secde yerlerini çoğaltmak için, başka bir yerde (kaza veya sünnet) namaz kılınır. Çünkü secde edilen yerler, Kıyamet günü kişiye şahitlik yapacaktır.

  Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces