Vitir namazı nasıl kılınır? Vacip selati vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazı kılınışı

Vitir namazı kaç rekattır?

Vitir namazı kılınışı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

Vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı kılınmaya başlanmadan önce abdest alırız, temiz bir yerde kıbleye yöneliriz, varsa seccade sereriz. İftitah Tekbiri ile namaza başlarız, kıyamda durur ve kıraat yaparak ayetler okuruz. Rükûya gider, secdeler yaparız ve ardından tahiyyata otururuz. Selamlar vererek namazı tamamlarız.

Diyanet'e göre Vitir namazını kılmak için bunların hangi sırayla ne kadar yapıldığını öğrenmek için hemen başlayalım.

Vitir Namazı Üç Rekat Vacip Nasıl Kılınır?

Vitir namazının kılınışı

Vitir namazı nasıl kılınır? Erkekler için

Vitir namazı nasıl kılınır? Kadınlar için

Vitir namazının kılınış tablosu

Namaz Bilgi Kartları: Vitir namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını gösterir

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vitir namazında hangi sureleri okurdu?

"Her gün belli sûreleri okumak mekruhtur. Ancak işinin çokluğundan bunu yapıyorsa, o takdirde kerahet kalkar. Ama şu namazda şu ve şu sûrelerin, bu namazda şu ve şu sûrenin okunması vâcibdir, diye bir kanaat taşıyan kimsenin, her gün belirli sûreleri okuması kesinlikle mekruh sayılmıştır. Çünkü böyle bir vücub ne rivayet, ne ictihad yoluyla sabit olmuştur. " (Et-Tahavî - El-İsbicabi / Alaaddin Ali.)

Ubey b. Ka'b (r.a.)'den demiştir ki: Resûlullah (s.a.) el-A'la, el-Kâfirûn ve el-İhlas süreleriyle Vitir kılardı. [îbn Mâce, ikâme 115]

Muhammed b. Nasr'ın Hz. Ali'den rivayet ettiğine göre: "ResulüIIah (s.a.) dokuz sure ile vitir kılardı. Bunlar: Birinci rekatte Tekâsür. Kadir ve Zilzâl sureleri; İkincide Asr, Nasr ve Kevser; üçüncüde de Kâfirûn, Tebbet ve İhlâs sureleridir."

Efendimiz (S.A.V.) bazen Vitir namazının birinci rekatta A’la Suresi (19 ayet), ikinci rekatta Kevser Suresi (3 ayet) ve rekatta ihlas suresi (4 ayet) okurdu.

Vitir namazının kazası nasıl kılınır?

Namazı kasıt olmaksızın uyuya kaldığı, unuttuğu veya gafleti veya başka bir sebeple kılamazsa müslüman, bu namazı hatırlayınca kaza eder. Konu ile ilgili hadisler şöyledir: “Bir kimse namazı unutur veya uyuyup kalır (zamanında kılamazsa) bunun kefareti o namazı hatırladığı zaman kılmaktır.” (Müslim, “Mesâcid”, 315),

Düşman korkusu veya unutma veya uyuyup kalma gibi meşru bir mazeret olmaksızın terk edilen namazların kazası ile ilgili herhangi bir ayet ve hadis bulunmamaktadır.

Vaktinde kılınamayan farz namazların kazası farz, vitir namazlarının kazası ise vaciptir.

Yolculuk halinde (Seferi) Vitir namazı nasıl kılınır?

İnsanlar; eğitim-öğretim, iş, ticaret, gezip görme, ziyaret ve benzeri amaçlarla başka beldelere, şehirlere ve ülkelere giderler. Yolculuğa çıkan kimseye, “misafir” denir.

Vitir namazın bir kısalma yapılmadan aynı şekilde 3 rekat olarak kılınır.

Vitir namazının vakti ne zamandır?

Vitir namazının vakti aynen Yatsı namazının vakti gibir. Şafağın kaybolmasından yani akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren başlar, ikinci fecrin doğmasına kadar devam eder.

Vitir namazından sonra Amenerrasulü okumanın fazileti nedir?

Her gece yatsı namazından sonra Bakara suresi son iki ayeti olan 'yü okumak faziletildir. “Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter” (Buhârî, “Fezâilü’l Kur’ân”, 10, 27, 34)

Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır?

Vitir namazında kunut yapmak yani rekat içinde tekbir almak (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, II, 229) ve dua okumak vaciptir.

Bir kimse kunut yapmayı unutur ve rükudan sonra hatırlarsa ondan kunut düşmüş olur (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, II, 234). Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar (Alauddin Abidin, el-Hediyyetu’l-Alaiyye, 108).

Vitir namazında kunut duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Vitir namazında kunut duasını okumak vaciptir. Bu itibarla kunut duasının terk veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir (Haddad, el-Cevhera, I, 226).

Vitir namazını kılmakta olan bir kimse, kunut duasını okumadan rükua varsa, dilerse kunut okumadan namazına devam eder, sonunda sehiv secdesi yapar; dilerse de rükudan sonra kunut duasını okur ve sonunda sehiv secdesi yapar (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, I, 167; Fetavay-ı Hindiyye, I, 128).

Vitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında vitir namazı hakkında neden farklılıklar vardır?

Vitir namazının dayanağı Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Vitir her müslüman üzerine bir vazifedir.” (Ebu Davud, Salat, 338; Nesai, Salatu’l-Leyl, 40) buyurmuş, günün kılınan son namazının tek (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir (Müslim, Salatü’l-müsafirin, 53). Vitrin kılınma vaktine ilişkin olarak da sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiştir (Tirmizi, Vitr, 12; Ebu Davud, Vitr, 8). Bununla birlikte gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir (Müslim, Salatü’l-müsafirin, 21).

Vitir namazının Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhi mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekat sayısı, kılınma şekli ve kunut dualarıyla ilgili bazı farklılar vardır. Bu farklılıkların temel nedeni her mezhebin esas aldığı rivayetlerin farklı oluşudur. Hanefi mezhebine göre vitir namazı, kesin ve bağlayıcı bir şekilde ama “zanni” delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, II, 220; İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, II, 40). Diğer mezheplere göre ise vitir, “sünnet” namazlardandır (İbn Kudame, el-Muğni, I, 402).

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces