• Fatiha Suresi, okunuşu ve anlamı


  Fatiha Suresinin yazılış, okunuş ve anlamı

  Fatiha Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  "Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"

  Elhamdulillâhi rabbil'alemin
  "Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a içindir."

  Errahmânir'rahim
  "O, rahman ve rahimdir"

  Mâliki yevmiddin
  "Din Günü'nün sahibidir."

  İyyâke na'budu
  "Ancak sana ibadet eder, "

  ve iyyâke neste'în
  "ve ancak senden yardım dileriz."

  ihdinessirâtal mustakîm
  "Bizi doğru yola ilet;"

  Sirâtallezine en'amte aleyhim
  "Kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet;"

  ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
  "Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil"

  Vaktin Çağrısı
  Ramazan Bayramı
  Advertorial