Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu (Zammı sureler)

Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz Sureleri Sırası

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.

Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

 1. 1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

 2. 2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

 3. 3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

 4. 4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

Namaz surelerinin hangi sırayla okunacağını gösteren bir örneği özet namazlar kısmındaki namaz anlatımlarında yazılmış şekilde bulabilirsiniz. Namaz Duaları hakkındaki sıralama namaz sureleri gibi değildir. Her rekatta okunan dua ve tesbihatların yeri değişmez.

Namaz Surelerinin okunuş sırası takip edilerek okunan bir video

Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu

Namaz Bilgi Kartları: Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu

Okunuş sırasına göre resimli 10 namaz suresi

Fil Suresi

Grafik: Fil Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Kureyş Suresi

Grafik: Kureyş Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Maun Suresi

Grafik: Maun Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Kevser Suresi

Grafik: Kevser Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Kafirun Suresi

Grafik: Kafirun Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Nasr Suresi

Grafik: Nasr Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Tebbet Suresi

Grafik: Tebbet Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

İhlas Suresi

Grafik: İhlas Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Felak Suresi

Grafik: Felak Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Nas Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu

Grafik: Nas Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces