• Anasayfa ❭
 • Namaz sureleri ❭
 • Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu (Zammı sureler)
  Namaz sureleri sırası neye göre belirlenir?


  Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

  Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

  Namaz Sureleri Sırası

  Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10.

  Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

  1. 1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

  2. 2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

  3. 3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

  4. 4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

  Namaz surelerinin hangi sırayla okunacağını gösteren bir örneği özet namazlar kısmındaki namaz anlatımlarında yazılmış şekilde bulabilirsiniz. Namaz Duaları hakkındaki sıralama namaz sureleri gibi değildir. Her rekatta okunan dua ve tesbihatların yeri değişmez.

  Namaz Surelerinin okunuş sırası takip edilerek okunan bir video

  Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu

  Namaz Bilgi Kartları: Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu

  Okunuş sırasına göre resimli 10 namaz suresi

  Fil Suresi

  Grafik: Fil Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Kureyş Suresi

  Grafik: Kureyş Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Maun Suresi

  Grafik: Maun Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Kevser Suresi

  Grafik: Kevser Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Kafirun Suresi

  Grafik: Kafirun Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Nasr Suresi

  Grafik: Nasr Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Tebbet Suresi

  Grafik: Tebbet Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  İhlas Suresi

  Grafik: İhlas Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Felak Suresi

  Grafik: Felak Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik

  Nas Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu

  Grafik: Nas Suresinin Arapça harflerle yazılışını ve Türkçe okunuşunu gösteren grafik
  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat