• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Âdetli iken vaaz etmek


  ÂDETLİ İKEN VAAZ ETMEK Görebildiğimiz kadarıyla fıkıh kitaplarımızda bunun mahzurlu olacağından sözedilmiyor. Muharref de olsalar, Incil`e ve Tevrat`a, fıkıh, hadîs ve tefsir kitaplarınâ, Kur`ân-ı Kerîm`in başka dillerdeki meallerine dokunmanın mekruh olduğu anlatılıyor ama, okuma için bir şey denmiyor. Mushafa abdestsiz dokunmak haram olmakla beraber, abdestsiz okumanın mahzuru olmadığı da biliniyor. Buna göre; âdetli ya da lohusa bir kadının konuşmalarında ve verdiği derste âyet ve hadîs meali geçmesinde bir mahzur olmamalıdır. (Allahu a`lem)

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat