• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Allah göklerdedir demek caiz midiir?


  ALLAH GÖKLERDEDİR" DEMEK CAİZ MİDİR?

  Cenab-ı Allah ezeli olduğu ve mücessem olmadığı için, hadis olan gökte olması mümkün değildir. Cenab-ı Allah mekan ve yönden münezzehtir. Mekan ve yön olmadan O var idi.

  Bunun için mekan ve yön şaibesini veren ayet ve hadisleri te`vil etmek gerekir.

  Allah`a mekan ve yön ispat eden kimsenin kafir olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Alimlerin çoğu kafir olmadığına hükmediyorlar (el-Fetava`l Hadisiyye). Çünkü, mesela, "er-Rahmanü alel arşi`s-teva" gibi ayetlerin zahiri, bu manayı ifade ediyor. Hatta Şa`bi, İbnü`l Müeyyeb ve Süfyan gibi zevatlar da "te`vil etmeden bu tip ayet ve hadislere iman etmek gerekir" diyorlar.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat