• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Avârız (vazifeleri yapmaya engel seyler)


  AVÂRIZ (VAZİFELERİ YAPMAYA ENGEL ŞEYLER)

  İlletler, bozukluklar, kazalar ve sakatlıklar gibi anlamlara gelen "arıza" kelimesinin çoğulu.

  Fıkıh`da insana ârız olup vazifesini yapmaya engel olan şeylere avârız denir. Meselâ hastalık, yolculuk, gebelik, emziklilik, şiddetli açlık ve susuzluk ve yaşlılık gibi özürler insanın orucu yemesini mubah kılan avârızdandır.

  Usûl-i Fıkıh`da insana ârız olup edâ ehliyetini ortadan kaldıran veya noksanlaştıran ya da hükümlerini değiştiren durumlara avârız denir. İki kısma ayrılır:

  a-Semavî avârız: Delilik, bunama ve unutma gibi meydana gelmesinde şahsın bir rolü olmayanlar.

  b-Kesbî avârız: Sarhoşluk, sefâhet ve yolculuk gibi meydana gelmesinde şahsın iradesinin tesiri olanlar. (Abdulvehhâb Hallaf, İlmu Usûli`l-Fıkh, Kuveyt 1978, 138).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat