• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Cenaze namazı ve telkinine ücret


  CENAZE NAMAZI VE TELKİNİNE ÜCRET

  Cenaze namazı kıldıran ve telkin okuyanın buna ücret alması câiz midir?

  Cenaze namazını, toplumun yönetimi üzerinde bulunduran mahalli idare âmirleri, yöneticiler kıldırır. Çünkü cenazeyi uğurlama, toplumun bir görevidir. Yönetici, bu görevi toplum adına uygulamaya en lâyık kişidir. Sonra cenaze velisinden daha yetkili birisi olması halinde mahalle imamı, sonra da cenazenin yakınlık sırasına göre velileri gelir. Islâmda cenaze yıkayıcılığı ve cenaze imamlığı diye bir meslek yoktur. Cenaze üzerine namaz kılmak, cenazeyi yıkamak, defnetmek bütün Müslümanlar için bir farz-ı kifâyedir. Bu işleri kendisinden başka yapacak kimse yoksa, kişinin bunlar için ücret istemesi câiz değildir. Şart koşulmaksızın verilmesinde sakınca yoktur ama, onun almaması daha güzeldir. Telkine ise bugün birçok yöremizde uygulandığı şekliyle bid`at denmektedir: Bid`at`a ücret vermek ya da almak ise zaten câiz değildir. Cenazeyi taşımak ve kabir kazmak için ücret vermek ise câizdir. (61 Bk. Bilmen, Ilmihal 248-260 (md. 532-604) )

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat