• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Cünüp olan kimseye yasak olan seyler nelerdir


  CÜNÜP OLAN KİMSEYE YASAK OLAN ŞEYLER NELERDİR?

  Cünüp olan kimseye yasak olan şeyler aşağıya alınmıştır:

  1- Namaz kılmak,

  2- Ka`be`yi tavaf etmek,

  3- Kur`an-ı Kerim`e dokunmak ve onu taşımak. Binaen`aleyh üzerine ayet-i kerime yazılı olan ma`deni veya kağıt paraya abdestsiz olarak dokunmak veya taşımak caiz değildir. Mesela şimdiki beş yüz lira üzerinde sure-i feth`in başı yazılıdır, bunu taşıyabilmek için ya abdestli olmak veya üzerine ayet yazılı bulunan paranın taşınmasını caiz gören Şafi`i mezhebini taklid

  4- etmek lazımdır.

  5- Kur`an-ı Kerim`i okumak.

  6- Camide kalmak.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat