• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Darül-harb,darül-islama ve darül-islam, darül-harbe nasıl dönüsür?


  DARÜ`L-HARB,DARÜ`L-İSLAM`A VE DARÜ`L-İSLAM, DARÜ`L-HARB`E NASIL DÖNÜŞÜR?

  Hanefi mezhebine göre, darü`l-İslam, darü`l-Harb`e dönüşebilir. Yalnız Hanefi alimleri dönüş şartlarında ihtilaf etmişlerdir:

  İmameyne göre bir İslam ülkesine küfür düzeni hakim olduğu takdirde darü`l-harbe döner. İmam-ı A`zam`a göre, bir İslam ülkesinin darü`l-harbe dönüşmesi için üç şart vardır: üçü bir arada bulunduklarında (Allah korusun) o vasıf ile vasıflanır (darü`l-harbe dönüşür). Bu şartlar şunlardır:

  1- darü`l-Harb ile bitişik olması,

  2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

  3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmaması.

  Cuma ve bayram namazlarının hükmü hiç bir mezhebe göre değişmez. Yani, mesela: Cuma namazının bir takım şartları vardır o şartları vardır o şartlar oluşduktan sonra, onun farziyeti terettüp eder. Yer ister darü`l-İslam olsun, ister darü`l-Harb olsun, hiç faark etmez. Şafii mezhebinde cuma böyle olduğu gibi, her şey böyledir. Yani hiç bir hüküm değişmez. Ama Hanefi mezhebine göre bazı hükümler değişir: bunlar şunlardır:

  1- Darü`l-Harpte içki, zina, hırsızlık gibi haddi gerektiren bir günah veya kısası gerektiren bir katil cinayeti işleyen bir kimse, darü`l-İslam`a döndüğünde, Şafii`ye göre ceza ne ise uygulanacaktır. Hanefi mezhebinde ise uygulanmayacaktır.

  2- Bir kimse darü`l-harpte ribevi (faizli) bir akitte bulunsa, İmam-ı Ebu Hanefi ve Muhammed`e göre caizdir. İmam-ı Şafii ile Ebu Yusuf`a göre caiz değildir (Beda`iu`s Sana`i).

  3- Bir kimse müslüman olup darü`l-Harpten çıkarak İslam diyarına hicret ederse, zevcesi orada kaldığı takdirde, Hanefi`ye göre boşanır; Şafii`ye göre ise boşanmaz.

  4- Bir kimse darü`l-Harpte müslüman olur, mal ve servetini bırakarak İslam diyarına hicret eder; bilahare, müslümanlar darü`l-Harp olan o ülkeyi istila ederek malınıalsalar. Hanefi`ye göre malı ganimet olur. Şafii`ye göre ise malı ma`sundur; kendisine iade etmeleri gerekir.

  5- Bir kimse darü`l-Harpte müslüman olur ve orada kalırsa bir müslim bir zimmi tarafından kasden öldürülürse, Şafii`ye göre kısas gerekir, Hanefi mezhebinde ise günahkar da olsa kısas gerekmez.

  6- Kafirler müslümanlara karşı harp ilan edip mallarını ganimet olarak alsalar; sonra müslümanlar güçlenip o ganimeti tekrar geri elde etseler, Hanefi mezhebine göre dağıtacaktır. Şafii`ye göre sahiplerine iade edilecektir (Te`sisu`n Nezar).

   

  Vaktin Çağrısı
  Mevlid Kandili
  Güncel
  Dini Hayat