Eş dışındakş hısımların nafakasının düşmesi

EŞ DIŞINDAKİ HISIMLARIN NAFAKASININ DÜŞMESİ

Çocuk, anne, baba ve diğer nesep hısımlarının nafakası, sürenin geçmesiyle düşer. Hâkim bu hısımlar lehine nafakaya hükmettiği zaman, hısım bunu kabzetmese veya süre geçinceye kadar nafakaya mahsûben borçlanmamış olsa nafaka düşer. Hanefilere göre, hâkim borçlanmaya izin vermedikçe süresi geçen nafaka düşer. Çünkü diğer hısımların nafakası ihtiyacı gidermek için vacib olur. Zengin olan bunu isteyemez. Nafakanın zamanında kabzedilmemesi, hak sahibinin ihtiyacı olmadığını gösterir (bk. el-Kâsânî, a.g.e., IV, 37; Ibnül-Hümâm, a.g.e., III, 354; el-Meydâni, el-Lübâb, III, 109).

 

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces