• Anasayfa ❭
  • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
  • Fabrikada çalışan bir işçi iş kazasına uğrarsa, fabrika sahibi sorumlu olur mu?


    Fabrikada çalışan bir işçi iş kazasına uğrarsa fabrika sahibi kaza yapmamış ve ona sebebiyet de vermemiş ise sorumlu tutulmaz. Fabrika ile tarla arasında fark yoktur. Birisinin tarlasında çalışan kimse kazaya uğradığı takdirde, tarla sahibi onun kazasından mes`ul olmadığı gibi fabrika sahibi de işçinin kazasından mes`ul değildir. Ancak fabrika sahibi kazaya uğrayan işçiye işe girerken, uğrayabileceği her türlü kazaya karşı zararı tazmin edeceğine dair teminat vermişse zararı ödemeye mecburdur.

    Vaktin Çağrısı
    Güncel
    Dini Hayat