• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Hanımını boşarsa küçük çocukları kime bırakılacaktır


  BİR KİMSE HANIMINI BOŞARSA KÜÇÜK ÇOCUKLARI KIME BIRAKILACAKTIR?

  Boşanmak suretiyle birbirinden ayrılmış olan çiftin küçük çocukları aşağıda zikredilecek şartları haiz anneye bırakılır.

  1- Mürted olmaması.

  2- Fuhuş veya hırsızlık gibi büyük günahları işleyen bir kadın olmaması.

  3- Emin olması.

  4- Mahrem olmayan kimse ile evli olmaması.

  Yukarıda kaydettiğimiz manilerden biri varsa, isterse anneanneye bırakılır. O da olmazsa babaanneye, sonra ana-baba bir kızkardeşe, yoksa anne bir kızkardeşe, sonra teyzeye, sonra da halaya bırakılır. Tabii bunlar arzu ettikleri takdirde böyledir. Erkek çocuk yedi yaşına girinceye kadar bu durum devam eder. Ama anne vveya nine olmazsa dokuz yaşına gelinceye kadar bu durum devam eder. Bu açıklama Hanefi mezhebine göredir.

  Şafii mezhebine göre ise; aşağıda zikredilen şartlar dahilinde erkek olsun çocuk anneye bırakılır:

  1- Annenin müslüman olması. Hıristiyan, Yahudi veya mürted olursa kendisine bırakılmaz.

  2- Akıllı olması.

  3- Emin olması. Fasıka olduğu takdirde kendisine bırakılmaz.

  4- Mahrem olmayan kimse ile evli olmaması.

  5- Çocuğun mümeyyiz olmaması. Aksi takdirde çocuk muhayyer bırakılır (el-Envar).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat