• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Hayızlı iken âyetül-kürsî okunur mu?


  HAYIZLI IKEN ÂYETÜL-KÜRSÎ OKUNUR MU?

  Âdetli, cünüp ve lohusanın Kur`ân-ı Kerim okumaları haramdır. Dua anlamındaki âyetleri, dua maksadıyla okumalarında bir mahzur yoktur diyenler vardır ama, dua olmayan bir âyeti dua niyyetiyle okumak, onu dua yapmış olmayacağından, böyle bir âyeti hangi niyetle okursa okusun, câiz olmaz. Âyetül-Kürsî de dua değildir; bu sebeple onu da okuyamazlar.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat