• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • İhramda olan kimsenin hamam vs. yerlerde sabun ile yıkanması caiz midir?


  İHRAMDA OLAN KİMSENIN HAMAM VS. YERLERDE SABUN İLE YIKANMASI CAİZ MİDİR?

  İhramda olan kimsenin hamam vs. de sabun ile yıkanması Şafii mezhebine göre caizdir. Ebu Eyub`dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) de "İhramda iken yıkanırdı" (el-Mühezzeb).

  Hanefi mezhebine göre ise sabunsuz veya kokusu olmayan sabun ile yıkamakta bir sakınca yoktur. Fakat kokulu sabun ile yıkanmak haramdır (el-Fıkh ‚ala`l-Mezahib el-erba`a.Mebsüt).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat