• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • İhramsız olarak safa ile merve arasında say etmek caiz midir?


  İHRAMSIZ OLARAK SAFA ILE MERVE ARASINDA SA`Y ETMEK CAİZ MİDİR?

  Safa ile Merve arasında sa`y edebilmenin iki şartı vardır.

  Birincisi tavaftan sonra olması, ikincisi ondan önce ihramın bulunmasıdır. Tavaftan sonra ve ihramdan evvel yapılan sa`y caiz değildir. Hacc için Safa ile Merve arasında yapılan sa`y, Arafat vakfesinden önce olursa ihramın bulunması şarttır. Yoksa Arafattan sonra olursa şart değildir.

  Mutemetti olan kimse Arafat vakfesinden önce hacc için sa`y etmek isterse Arafat`a çıkmadan evvel ihrama girer ve bir nafile tavafını yapar. Sonra hacc için sa`y eder.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat