• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Kadının dışarıda namaz kılması


  KADININ DIŞARIDA NAMAZ KILMASI

  Kadınların dışarıda namaz kılması doğru mudur?

  Avretlerini hakkıyla örtmek şartıyla câiz olmasına câizdir. Ancak kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha sevaptır. Gaye sevâp almaksa, evlerinde kılmaları daha uygundur. Allah Rasûlü Efendimiz : "Onların evleri kendileri için daha hayırlıdır" buyurmuşlardır. (Bu konudaki hadîsler için bk. Hindî VN/676 vd. XVI/413-18) Hatta evinde bile en tenha köşeyi seçmesi öğütlenmiştir.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat