• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Kardeşe fitre ve zekât


  KARDEŞE FİTRE VE ZEKÂT

  Henüz kendisinden ayrılmamış kardeşine kişi zekât ve fître verebilir mi? Babalarından kalan mirasin henüz taksim edilmemiş olması ,bir şey değiştirir mi? Keza bir baba evli kızına zekât verebilir mi?

  Verebilir. Hattâ kardeşi zekât alabilecek durumda ise, herkesten önce ona vermesi gerekir. Çünkü zekât vermeye en yakından başlamalıdır. Zekât veremeyeceği yakınları, üstü ve altıdır. Yani anası-Babası ve onlardan yukarısı ile çocukları ve onların devamıdır. Ayrıca koca karısına zekât veremeyeceği gibi, sâhih görüşe göre, karı da kocasına zekât veremez. (72 Bk. Mavsilî I/157; Nemenkûnî I/272) Sadaka-i fitir da zekatın verildiği yerlere verilir. Baba mirasi henüz taksim edilmemişse, kime ne düşeceği hesaplanır. Sonuç olarak zekât alabilme durumundan kurtulamayanlara yine zekât olarak verilebilir. Baba evli olan kızına zekât veremez; ancak damadına verebilir. (73 Bu konuda daha geniş bilgi için bk. ibn Hümam N/270)

  Bilezige Zekât

  Yedi bileziği bulunan, ama evleri eşyaları olmayan ve bir maaşla kıt-kanaat geçinen bir kadının zekât vermesi gerekir mi?

  Altınların toplam ağırlığı yakIasik 85 gr. kadar ya da daha fazla ise, borcu yoksa, kıt kanaat yaşamalarına rağmen, altınları bozdurmayıp, tam bir yıl (365 gün) altınları elinde bulundurmuşlarsa, başka bir şeyi olmasa dahi zekatlarını vermesi gerekir.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat