Kira akdi nasıl meydana gelir

KİRA AKDİ NASIL MEYDANA GELİR?

Hanefi mezhebine göre kira akdi iki yoldan birisiyle meydana gelir.

1- Sigadır. Mesela ev sahibi kiracıya: "Ben evimi bir sene müddetle şu kadar para karşılığında sana kiraya verdim" der. Kiracı da: "Evini bir sene müddetle şu kadar para karşılığında kiraladım" der.

2- Mu`atatdır. Yani bir söz söylemeden gemi, tren gibi ücreti belli olan şeylerin bedelini re`sen vermek.

Muatat ile evi kiraya vermek de caizdir. Mesela birisi belli bir ücret mukabilinde belli bir zaman için evini birisine kiraya verir, müddet bitince kiracı ses çıkarmadan evde oturmaya devam eder ve böylelikle kira yeniden mun`akid olmuş olur. Fakat her sene ücret ayarlanacaktır (al-Fıkh ala`l-Mezahibi`l-arba`a).

Şafii mezhebine göre birinci sene bitince kiracı evden çıkmaya mecburdur. Ancak yeni bir akit ile evde oturmaya devam edebilir.

 

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces