• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Mezhepler arasındaki ihtılafın sebebi nedir?


  MEZHEPLER ARASINDAKİ İHTİLAF`IN SEBEBİ NEDİR?

  Mezhepler arasındaki ihtilaf`ın geniş olmasının başlıca üç sebebi vardır:

  1- Peygamber (sav), vefat ettiğinde Kur`an ve sünnet`ten başka bir şey bırakmamıştı. Bununla beraber kısa zaman içerisinde İslam ülkesi çok genişledi. Sahabe de İslam alemine dağıldılar. Kimi Irak`ta, kimi Mısır`da, kimi şamda yerleşti. Herkes Peygamber`den ne duydu veya gördü ise onu rivayet edip anlattı. Tabi`i olarak bu sahabenin her birisi Peygamber (sav)`in söylediği veya yaptığı her şeyi duymamış ve görmemiştir. Bu değişik rivayetler ihtilafa sebebiyet vermiştir.

  2- Bazı Hadislerde ittifak vaki olduğu halde telakki ve anlayış hususunda ittifak vaki olmamıştır. Mesela Peygamber(sav)`in buyuruyor ki: "Köpek ağzını sizden birisinin kabına koysa biri toprakla olmak üzere yedi def`a onu yıkasın.” İmam Şafi`i bu hadisi olduğu gibi kabul ediyor. Hanefi uleması ise biri toprakla olmak üzere yedi def`a kabı yıkamayı emreden hadis mensuh`dur ve bu hadis İslam`ın ilk günlerinde varid olmuştur demişlerdir.

  3- Çeşitli milletler İslam dinine girdiği için her milletin adeti ayrı, kanun ve nizamı ayrı idi. İmam-ı A`zam ve arkadaşları Irak`da, Evza`i ve arkadaşları Şam`da, Şafi`i ve arkadaşları Mısır`da bulunuyorlardı. Bu gibi zevat her memleketin adet ve kanunlarını ele alıp İslam`ın süzgecinden geçirdiler ve o, alanda çeşitli ictihatlarda bulundular ve bu sebeple ihtilaf meydana geldi.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat