Muta nikahı ne demektir. islam dininde yeri nedir?

MUT`A NİKAHI NE DEMEKTİR. İSLAM DİNİNDE YERİ NEDİR?

Mut`a nikahı, ücret mukabilinde belli bir süre için kadınla evlenmektir. Cahiliyette mübah olduğu gibi İslam`ın ilk günlerinde de mübahtı. Sonra nesh edilip yürürlükten kaldırırdı. Tirmizi şöyle diyor: "Mut`a nikahı İslam`ın ilk günlerinde idi. Adam bir şehre gittiğinde kimse ile tanışmadığından orada kalacağı süre kadar bir kadınla evlenebilir. O da eşyasına bakar, muhafaza eder, işini düzene kordu." Mut`a nikahının haram olduğuna dair ittifak vardır. Rafiziler ile Şiiler hariç bütün ulema haram olduğunu kabul ediyor.

İbn Abbas, mut`a nikahının uzun zaman nesh edilmediğini söylüyordu. Bilahare mensuh olduğunu kabul ederek ilan etti.

Bir gün İbn al-Zubeyr ile İbn Abbas arasında mut`a nikahı hususunda ihtilaf oldu. İbn Zübeyr, İbn Abbas ta`rizen: "Ne oldu bazı kimselerin gözü kör olduğu gibi basireti de kapandı. Mut`a nikahının helal olduğunu söylüyor" dedi. Çünkü İbn Abbas hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmişti. İbn Abbas, İbn Zübeyr`e cevaben: "Ne kadar kabasın! Müttakilerin önderi olan Allah`ın Resulü`nün mut`a nikahına cevaz verdiğini gördüm" dedi. Bundan anlaşılıyor ki İbn Abbas neshden habersizdi, nesh durumunu öğrenince görüşünden döndü. Sa`id bin Cübeyr`den şöyle rivayet edilmiştir: "İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu dedi ki: Mut`a nikahı leş, kann ve domuz eti gibidir" (al-Fıkh ala`l-Mezahib al-arba`a).

 

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces