• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Sünnet-i gayr-i müekkede


  SÜNNET-İ GAYR-I MÜEKKEDE

  Hz. Peygamber (s.a.s)`in bazen yapıp bazen de terkettiği ameller. Bu gruba giren sünnetleri yerine getirmek sevap kazandırır. Terkeden ise ceza, kınama ve azarlamaya müstahak olmaz (Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta`rifât, Beyrut 1403/1983, s. 122; İbn Nüceym, el-Bahru`r-Râik, Kahire 1311, I, 17-18). Yatsı namazı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri sünnet-i gayr-ı müekkede dir. Hz. Peygamber (s.a.s)`in giyinişi, oturup kalkması, taranması ve ayakkabı giymesi vb. hareket ve tavırlarını ifade eden sünnet-i zevaidlerde bu gruba girer (İbn Âbidin, Reddül-Muhtâr, Kahire 1272-1324, I, 321).

   

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat