Gusül (Boy abdesti) abdesti alan kadının, parmağını tenasul uzvuna sokması gerekli değildir. (D işiniyıkaması kâfidir.)

Cinsel ilişkide bulunulan kadının hamam ücreti kocasına, hayızdan dolayı gerekli olan yıkanma ücreti ise kendisine aittir.

Temizlik - Akan Suyun Temizliği

"Akan su pislik tutmaz`; "Su kırk taşı geçince temiz sayılır`; "Dibi görünen su temizdir" deniliyor. Bu sözler doğru mudur? Böyle sularla abdest alınır mı?

Rengi, tadı ve kokusundan ibaret olan üç özelliği pis bir şeyle değişmeyen su; akıcı ya da büyük havuz şeklinde olduğu sürece pis olmaz. Akıcı olmaz, ya da küçük bir yerde bulunursa, içine pis bir madde düştükten sonra bu üç özelliğinden biri değişmese bile pis olur, yani abdestte ve yemekte kullanılmaz. Küçüklüğün ya da büyüklüğün ölçüsü, 10 x 10 zirâ (Yaklaşık 8x8 m2) ebadındaki havuzdur. "Akan suyun pislik tutmaması", taşa toprağa sürekli değmekle süzülüp, üç özelliğinden birini bozan pisliği bırakacağındandır. Diğer iki sözün de bu açıdan doğruluk payı vardır. Ancak suyun tam temiz olduğu, verdiğimiz bu kaideye uymasıyla anlaşılır. Üç özelliği, pis olmayan bir şeyle, meselâ toprakla değişen su; pis değildir, uygunsa her iş için kullanılabilir.

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces

Kurban Bayramı