Yatak odasında kurân-ı kerîm bulandurulabilir mi?

YATAK ODASINDA KUR`ÂN-I KERÎM BULANDURULABILIR MI?

Bulunabilir. Ancak, belden yukarı bir yükseklikte ve ayakların uzatılmadığı bir yönde bulunması edebe ve saygıya daha uygundur. Cinsel ilişki sırasında ise üzerine tülbent gibi bir örtü atılması da yine edepli olmanın gereğidir. Yoksa Müslümanlar her an Kur`ân-ı Kerîm`le içiçe yaşayacakları için, elbette yatak odalarında dahî Kur`ân-ı Kerimi olacaktır.

YATAKTA KURÂN-I KERİM OKUMAK CAİZ MİDİR?

Kur`an-ı Kerim okumak isteyen kimsenin abdest alıp kıbleye doğru oturması, huşü` ve ma`nasını düşünerek okuması sünnettir. Bununla beraber ayakta ve yatarken de Kur`an-ı Kerim`i tilavet etmekte beis yoktur.

YATANIN YANINDA KUR`ÂN OKUMAK

Hasta olmaksızın, uyku ya da istirahat için yatan birisinin yanında Kur`ân okunur mu? Yoksa başka odaya mı gitmeliyiz?

Kur`ân-ı Kerimi okurken ya da dinlerken oturma veya hazırola geçme şartı yoktur. Ama ona edep ve saygıdan ötürü oturulur ve edepli bir tavır takınılırsa çok güzel olur. Kur`ân-ı Kerim okunurken saymamak ve hafife almak gibi bir tavırla yatan birisinin yanında okumamak, ona saygısızlıkta sabitleştirmemek için gereklidır: Başka yerde okumak gerekir. Kur`ân-ı Kerîm okunurken yatmayıp oturmayı ona saygıyla alâkalı görmediği için yatan birisinin yanında okumanın ise bir sakıncası olmamalıdır. Uyuyanın yanında okumakta ise herhangi bir sakınca yoktur. Sadece kendi duyacağı kadar okuyorsa her zaman okuyabilir.

 

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces