Zorunlu estetik ameliyatı

ZORUNLU ESTETIK AMELIYAT

Bir kaza sonucu kaşımda bir açılma meydana geldi. Acaba insanların dikkatini çekmemek için estetik ameliyatla kaşımı eski haline getirebilir miyim?

Islâmda yasak olan estetik ameliyat bu değil, güzelleşmek için tabiî yaratılışı (fıtratı) bozacak şekilde. yapılacak estetik ameliyat ve uygulamalardır. Rasûlullah Efendimiz (s.a.s.) "Güzelleşmek (estetik) için dövme yapan ve yaptırana, kaşlarından (yüzünden) tüy yolan ve yoldurana, dişlerini seyreltip inceltene böylece Allah`ın yâratışını değiştirenlere Allah lânet etsin" buyurmuşlardır. ( Buhârî, tefsir (59) 4, Iibâs, 82, 83, 84, 85, 87; Müslim, libas 120; Ebû Dâvûd, teraccul 5; Nesâî, zinet 24, 26, 71: Tirmizî, edep 33; Ibn Mâce, nikâh 52; Dârimî, isti`zan 19; Müsned I/415, 434; Kastalânî, "güzelleşmek" kaydının üç fiile de gidebileceğini, ama dişlerini seyreltene ait olmasının daha açık olduğunu söyler bk. Irşâdü-s-sârî VNI/474; Aynî de aynı şeyi söyler. bk. Umdetü`I-Kârî (el-Halebi7 XVNI/95. Ancak, "değiştirenler" kaydının hepsine ait olduğu açık olduğuna ve beraber kullanıldıklarına bakılırsa "güzelleşmek için" kaydını da hepsine göndermek daha güzel görünüyor.) Bunların haram olması, güzelleşmek için yapılmış olmaları yüzündendir. Çünkü ihtiyaç yokken böyle bir şeye başvurma; hem Nisâ (4) 119. âyette anlatıldığı gibi şeytanın maskarası olup, Allah`ın beğenerek yarattığı biçimi (fıtratı) bozma, hem de İslam`ın şiddetle yasakladığı israf anlamı taşır ki, her ikisi de haramdır. Bir kaza sonucu açılan bir yarayı eski haline getirme, kesilen bir uzvu ve çıkan bir dişi protezle tamamlayıp düzeltme ve çalışır hale getirme ise tedavidir.

Tedaviyi ise Islâm, sadece tavsiye değil emretmiştir. Savaşta burnu kesilen Arfece isimli sahabîye Rasûlullah`ın, üstelik altından bir burun edinmesini söylemesi de ( Ebû Dâvûd, hâtem 7; Tirmizî, libâs 31; Nesâî zinet 41; Müsned V/23) bunu gösterir. Sonuç olarak, açılan kaşınızı yara izi belli olmayacak şekilde (estetik) ameliyatla tedavi ettirmeniz değil mahzur olmak, (Allah`u alem) gerekli bir davranış olur.

 

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces