Gusül abdestinin farzı kaçtır ve sünnetleri nelerdir?

Guslün farzları

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواۜ

“Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin” (Mâide, 5/6)

Kur'anı Kerim'de Mâide sûresinin altıncı ayetinde işaret edildiği gibi gusül, bütün vücudu kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkamaktan ibarettir.

Hanefîlere göre ağız ve burnun içini de yıkamak farzdır. Dolayısıyla Hanefîlere göre guslün farzı üçtür:

1. Mazmaza (ağza su almak),

2. İstinşak (burna su çekmek),

3. Bütün vücudu yıkamak.

Şafiîlere göre ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir.

Saç, sakal, bıyık ve kaşların yıkanıp diplerine suyun ulaşması, kadınların örgülü olmayan saçlarını yıkamaları ve saç diplerine suyun ulaşması gerekir (Ebu Dâvûd, Salât, 98).

Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur (Ebu Dâvûd, Salât, 100).

Gusül esnasında, bedendeki yara üzerinde sargı varsa ve yıkamak yara için zararlı ise sargı üzerine mesh edilir.

Guslün Sünnetleri

1. Gusle niyet edip eûzü-besmele ile başlamak.

2. Öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak.

3. Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek.

4. Sonra namaz için olduğu gibi abdest almak, fakat su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak.

5. Her azayı ve vücudun tamamını en az üçer kere yıkamak, her defasında bedeni iyice ovmak.

Gusül Abdesti nasıl alınır? Özet olarak

Eûzü-besmele çekilir. “Niyet ettim boy abdesti almaya” diye niyet edilir.

Eller bileklere kadar yıkanır. Bedenin herhangi bir yerinde bir pislik varsa giderilir ve edep yerleri yıkanır. Sonra namaz için alınan abdest gibi bir abdest alınır.

Abdestten sonra başa, sağ ve sol omuza su dökülür, azalar ve beden ovulur. Bu işlemler üçer kere yapılır. Saçların, sakalın, bıyığın ve tırnakların dipleri dâhil baştan ayağa kadar bütün azaların ve vücudun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Kuru yer kalırsa boy abdesti alınmış olmaz.

Parmaklarda yüzük varsa çıkarılır veya altlarına suyun ulaşması sağlanır (bk. Müslim, Hayz, 35–38).

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces