Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır

Riyâzü's Sâlihîn

52. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i:

"Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır." buyururken işittim.

Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces