• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Namazın Sünnetleri


  Sünnetin hükmü: Namazda sünneti terk etmek, namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruh olur.

  Namazın Başlıca Sünnetleri Şunlardır:

  1.Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve ikamet erkekler için sünnettir. (kadınlara mekruhtur.)

  2. Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakların hizasına kaldırmak. (Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar.)

  3. Eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik ne de fazla açık tutmak, yani kendi halinde normal açıklıkta bulundurmak, ellerin ve parmakların içi kıbleye karşı gelmek,

  4. İmama uyan kimsenin iftitah tekbiri, imamı geçmemek üzere- imamın iftitah tekbirine yakın olmak,

  5. Kıyamda elleri bağlamak. (Erkekler; sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğin; kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.)

  (Kadınlar: Sağ el, sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkekler gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar)

  6. Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak,

  7. Sübhaneke okumak.

  8. "Euzubillahi mineşşeytanirracîm"demek.

  9. Her rekâtta fatihadan önce "Bismillahirrahmanirahim" demek.

  10. Fatihanın sonunda imamın ve ona uyanların "Âmin" demesi.

  11. "Sübhaneke, Eüzü-Besmele ve Âmin’i içinden okumak,

  12. Sabah ve öğle namazlarında Fatiha’dan sonra uzunca, ikindi ve yatsı namazlarında kısa, akşam namazında daha kısa süre okumak. Bu, misafir olmayanlar içindir. Yolcu olan veya vakti dar olan kimse dilediği ayet ve süreyi okur.

  13. Rükûa varırken "Allahu Ekber" demek.

  14. Rükûda dizlerim ellerin parmakları açık olarak tutmak. (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar.)

  15. Rükûda dizlerim ve dirseklerim dik tutup bükmemek. (Kadınlar rükûda dizlerim bükük bulundururlar.)

  16. Rükûda arkasını dümdüz yapmak. (Kadınlar arkalarım biraz meyilli bulundururlar.)

  17. Başını, sırtı ile bir seviyede bulundurup yukarıya kaldırmamak ve aşağıya eğmemek.

  18. Rükûda üç kere "Sübhane Rabbiye'l-azîm" demek.

  19. Rükûdan kalkarken "SemiAllahu limen hamideh' demek.

  20. Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" demek.

  21. Secdeye varırken yere; önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra alın ve burnunu koymak

  22. Secdeden kalkarken önce başını sonra ellerini daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak dizlerini yerden kaldırmak.

  23. Secdelere varırken "Allahu Ekber" demek,

  24. Secdelerden kalkarken "Allahu Ekber" demek.

  25. Secdelerde yüzünü iki elleri arasına almak, eller yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında bulunmak, ellerin parmakları birbirine bitişik olduğu halde kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak,

  26. Secdelerde üçer kere "Sübhane Rabbiye 'l-ala " demek-

  27. Erkeklerin, secdede karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması- (Kadınlar, secdede kollarını yanlarına, karnını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar.)

  28. İki secde arasında oturmak.

  29. İki secde arasında, birinci oturuşta (Ka'de-i Gla) ve son oturuşta (Ka'de-i ahîre) elleri uylukları üzerine koymak.

  30. Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmaklarım kıbleye karşı getirmek- (Kadınlar, ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar.)

  31. Ettehiyyatü'nün kelime-i şehadetinde sağ elinin şehadet parmağı ile işaret etmek.

  işaret; Kelime-i şehadette "La ilahe" derken sağ elin şehadet parmağını kaldırmak, "illallah" derken de indirmek suretiyle olur

  32. Ettehiyyatü'yü içinden okumak.

  33. Üç ve dört rekâtlı farzların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında fatiha okumak. (ilk iki rekâtlarda Fatiha okumak ise vaciptir.)

  34. Son oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra "Allahumme sallı, Allahumme barik" ve bunlardan sonra da dua okumak.

  35. Selam verirken başını evvela sağa. Sonra sola çevirmek.

  36. Selamda "Esselamu aleyküm ve Rahmetullah" demek.

  37. İmam her iki tarata selam verirken kendisine uyan cemaati ve hafaza meleklerini selamlamayı niyet etmek.

  38. İmama uyan, selamında cemaati ve imamı niyet etmek.

  39. Tek başına kılan; selamında melekleri niyet etmek.

  40. İmam sol tarafa selam verirken sesini biraz alçaltmak.

  41. İmama uyan kişinin selamı, imamın selamına yakın olmak.

  42. İmama sonradan uyan kimse, yetişemediklerim kılmak için imamın ikinci selamını beklemek.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat