• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Cenaze defnedildikten sonra telkin okunur. Bunun aslı var mıdır?


  Cenaze defnedildikten sonra okunan telkin hakkında ihtilaf vardır. Şafii mezhebine göre sünnettir. Ravza Kitabı şöyle diyor: "Telkin ile ilgili hadis-i şerif, her nekadar zayıf ise de, bazı sahih hadislere takviye edilmiştir. Birinci asırdan günümüze kadar müslümanlar tarafından okunmuş ve okunmaktadır".

  Hanefi ulemasının birçokları, telkini dile getirmemişlerdir. Tenvir al-Ebsar gibi kitaplar, okunmasın diyorlar. Bir kısmı da okunmasında beis yoktur demişlerdir. Hanbeli mezhebinin büyük ulemasından İbn Kuddam, Ahmed b. Hanbel`den telkin hakkında bir şeyin varid olduğunu görmediğim gibi, diğer müctehidlerin de bir şey söylediklerine rastlamadım diyor. Yalnız Esrem`in bu hususta bir rivayeti vardır.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat