• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Darül-islam ve darül-harb ne demektir?


  DARÜ`L-İSLAM VE DARÜ`L-HARB NE DEMEKTİR?

  Yüce İslam dinine göre yer küresi ikiye ayrılır:

  1- Darü`l-İslam,

  2- Darü`l-harb veya Darü`l-küfr.

  Darü`l-İslam; müslümanların feth ettikleri veya ahalisi kendi isteğiyle müslüman olmuş olan yerdir. Darü`l-harb ise İslam hakimiyyeti altına girmeyen yerdir.

  Darü`l-İslam`ın darü`l harba dönüp dönmeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Şaffi mezhebine göre İslam hakimiyyeti altına bir defa giren bir ülke artık hiç bir surette darü`l-harb olamaz. Ebedi olarak İslam diyarı kalır(tuhfetü`l-Muhtaç).Buna göre daha önce Endhülüs, Filistin, Rusya`nın bir kısmı ve Çin gibi müslümanların eline geçmiş ve bugün istilaya uğramış olan müslüman toprakları İslam toprağı sayılır. Müslümanlar bunları geri almak için çalışmadıklarından dolayı Allah`ın indinde sorumludurlar.

  Hanefi mezhebine göre ise darü`l-İslam, darü`l-harbe dönüşebilir. Şöyle ki: Ebu Yusuf ile Muhammed`e göre, bir İslam ülkesi içinde İslam ahkamı tatbik edilmezse darü`l-harbe döner İmam-ı A`zam`a göre ise bir İslam ülkesinin darü`l-harbe dönüşebilmesi için üç şartın bir arada bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

  1- Darü`l-harb ile bitişik olması,

  2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

  3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmamasıdır (Bedayı` al-Senayı).

  Daha önce darü`l-İslam olan bir ülke şayet darü`l-harb ile bitişik olmazsa veya orada İslam ahkamı tatbik edilirse ya da ahalının emniyeti varsa darü`l-İslam olarak devam eder.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat