• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Gayr-i meşru servet zekata tabii midir?


  GAYR-İ MEŞRU SERVET ZEKATA TABİ`İ MİDİR?

  Gasp, çalmak, zina ve kumar gibi gayr-i meşru yollarla elde edilen servet zekata tabi değildir. Çünkü gayr-i meşru malın sahibi belli ise ona i`ade etmek lazım gelir, yoksa fakir ve müstahak kimselere dağıtmak icab eder. Binaenaleyh meşru olmayan yollarla servet kazanmak haram ve günah olduğu gibi, onu elde tutup sahiplerine i`adesini veya muhtaçlara dağıtımı ertelemek de haramdır. Ancak ölüm sebebiyle varislere intikal etmiş olan gay-i meşru servet, sahibi bilinmediği takdirde, bazı Hanefi ulemasına göre onlar için mübah sayılır.

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat