Yunanistan gibi islama inanmayan bir devlet tarafından tayin edilen bir din görevlisinin arkasında namaz kılmak caiz midir?

İslam`a inanmayan bir devlet tarafından tayın edilen din görevlisi müslüman ise, yani İslam`ın bütün ahkamını kabul ediyorsa arkasında namaz kılmak caizdir.

İslam devleti tarafından tayın edilen bir din görevlisinin görevi kabul edip maaş alması din görevliliğine ve imamet yapmasına zarar vermediği gibi müslüman olmayan bir devlet tarafından tayın edilerek görevi kabul edip maaş alması da zarar vermez.

Hatta devlet kafir bile olsa İslam`a hizmet etmek gayesiyle böyle bir görevi kabul edip ehil olmayan kimselere bırakmamak lazımdır. Kadı Şureyh ve Tabiinin bir çok ileri gelenleri zalım ve müstebid ve hatta Cassas`ın ifadesine göre bir kısmı mürted olan Emevi hükümdarlarınıın zamanında Kadılık görevinde bulunup maaş almışlar ama hilafetlerini kabul etmemişlerdir.

Hazret-i Hasan Said bin Cubeyr, Şa`bi ve Tabiinin ileri gelenleri de bu zalimlerden maaşlarını almakla beraber onlara karşı geldiler. Dört bin Kurra ve hafız Haccac-ı Zalım`e karşı savaş açıp, Ahvaz, Basra ve Deyr El-Cemacım gibi yerlerde Allah rızası için kendisiyle çarpışarak kanlarını dökmüşlerdir.

Ancak böyle bir görev için dinden tavız verip ehli küfrün düzenini benimseyen kimse, mürted olduğundan, arkasında namaz kılmak caiz değildir.

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces