Ölü için Kuran-ı Kerim okunur ve okutulur. bunun adı var mıdır, ölüye fayda verir mi?

Dua hayatta olan kimseye fayda verdiği gibi ölüye de fayda verir. Bu husus, hem ayet, hem de hadis ile sabit olmuştur. Cenab-ı Hakk buyuruyor ki: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla”. Peygamber (sav) de şöyle buyuruyor: "Ademoğlu ölürse ameli kesilir, ancak üç şey müstesna; devam eden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlad”.

Fakat Kur`an-ı Kerim okumanın, ölüye fayda vereceğine dair bir ayet veya hadis varid olmamıştır. Fukaha da, fayda verip vermeyeceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii (ra) ve birçok ulema: Ölüye Kur`an-ı Kerim-i okumak hiçbir fayda vermez. Ne peygamberin zamanında, nesahabe devrinde ölü için Kur`an-ı Kerim okunmamıştır, demişlerdir. Bazı ulemaya göre –duaya kıyasla- Kur`an-ı Kerim`i tilavet etmek ölüye fayda verir. İmam Muhammed (ra) kabristanda Kur`an-ı Kerim`i tilavet etmek mekruh değildir, demekle iktifa etmiş. Fayda verir, vermez dememiştir. Fayda verir diyen Şafii`nin bazı ashabına göre, ölünün ruhuna ithaf etmek üzere ücreetle Kur`an-ı Kerim`i okutmak da caizdir. Fakat Hanefi mezhebi, Kur`an-ı Kerim`i tilavet etmek ölüye fayda verir demekle beraber onu ücret mukabılinde okutmayı kat`iyetle yasaklamaktadır. Ücretle okuyan kimse vebale girdiği gibi, okutan da vebale girer. Bugün maalesef bir çok kimse, Kur`an-ı Kerim`i süfli gayelerine basamak yapıp ses san`atkarları gibi Allah`ın kelamını istismar ederek halkı soyuyorlar. Muhammed b. Mübarek`in bu husustaki sözü en güzeldir: "İnsanların en alçağı, dinlerini dünyalarına alet eden kimselerdir.”

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces