• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Tesettürsüz kadının kazancı


  Prensip olarak kadının çalışması haram değildir. Örtünmeye riâyet etmemesi, yabancı erkeklerle kırıla döküle konuşması, halvet kalması, onlar için süslenmesi ve kokulanmâsı haramdır. Erkeklerle muhtelif (karma) çalışmasında bunlardan birinin bulunmaması mümkün olmadığından o da haram sayılmıştır.

  Helâl olan bir işte, helal bir iş akdi ile çalışmış olduktan sonra, elde edeceği kazanç helal olur. Bu ayrı bir şeydir, tesettüre riayet etmemekle kazanacağı günah ayrı bir şeydir. Işin fıkhı yönü itibari ile birbirlerine etki etmezler.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat